Cardo – code of connduct

16-sid broschyr i 16 olika språk.

ROLL: Strategiskt Upplägg, Artdirection, Illustrationer & Original.

SYFTE: Att förtydliga företagets uppförandekod för anställda, vid rekrytering och vid nykundsetablering.

Är ni redo för ett nytt projektäventyr?